TONOMETERS

OCULAR RESPONSE ANALYSER® G3

REICHERT

7CR AUTO TONOMETER & CORNEAL RESPONSE TECHNOLOGY

REICHERT

NCT 200 AUTO TONOMETER 

REXXAM

T-TYPE PLATE MOUNT

APPLANATION TONOMETER

INAMI

R-TYPE HEAD MOUNT APPLANATION TONOMETER

INAMI

PERKINS TONOMETER

HAAG STREIT

EASYTON DISPOSABLE TONOMETER PRISMS

EASYOPTH